لوگو
آزمایشگاه جامع

اخبار اختصاصی

کارگاه مجازی

کارگاه مجازی "اخلاق در کارآزمایی های بالینی" در دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار می شود

1400/06/30
برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی در تاریخ 1400/6/13

برگزاری جلسه شورای پژوهشی مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی در تاریخ 1400/6/13

1400/06/15
وبینار آموزشی What’s New On Scopus برگزار می شود.

وبینار آموزشی What’s New On Scopus برگزار می شود.

1400/05/10
فهرست و ایمپکت فاکتور مجلات ISI سال 2020 در سامانه منبع یاب بروزرسانی شد

فهرست و ایمپکت فاکتور مجلات ISI سال 2020 در سامانه منبع یاب بروزرسانی شد

1400/05/09
خبرنامه علم سنجی سال هفتم، شماره 11 منتشر شد

خبرنامه علم سنجی سال هفتم، شماره 11 منتشر شد

1400/05/02
برگزاری کارگاه مجازی

برگزاری کارگاه مجازی " ارائه مقاله به زبان انگلیسی"

1400/04/26
عناوین و شاخص تاثیر مجلات ISI (Web of Science) سال ۲۰۲۰ منتشر شد

عناوین و شاخص تاثیر مجلات ISI (Web of Science) سال ۲۰۲۰ منتشر شد

1400/04/12
انتشار فهرست مجلات علوم پزشکی کشور نمایه شده در اسکوپوس

انتشار فهرست مجلات علوم پزشکی کشور نمایه شده در اسکوپوس

1400/04/12
برگزاری کارگاه مجازی

برگزاری کارگاه مجازی "انواع مطالعات"

1400/03/25
برگزاری وبینارهای تخصصی در خصوص موضوعات مختلف علمی و شغلی توسط مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

برگزاری وبینارهای تخصصی در خصوص موضوعات مختلف علمی و شغلی توسط مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه

1400/03/18
برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه "آشنایی با سلول های بنیادی"

1400/03/17
دسترسی مجدد به پایگاه اطلاعاتی web of science برقرار شد.

دسترسی مجدد به پایگاه اطلاعاتی web of science برقرار شد.

1400/03/02
قطع دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی UpToDate Web of Science, JCR, ESI

قطع دسترسی به پایگاه های اطلاعاتی UpToDate Web of Science, JCR, ESI

1400/02/20
موفقیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در کسب رتبه در پایگاه ESI

موفقیت دانشگاه علوم پزشکی گیلان در کسب رتبه در پایگاه ESI

1400/02/13
اختلال در پروفایل برخی اعضای هیات علمی در بانک اطلاعاتی Scopus

اختلال در پروفایل برخی اعضای هیات علمی در بانک اطلاعاتی Scopus

1400/01/18
کارگاه

کارگاه " PCR و الکتروفورز" در مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی برگزار می شود.

1399/12/04
برگزاری کارگاه

برگزاری کارگاه "استخراج DNA ژنومی و DNA پلاسمیدی" توسط مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی در تاریخ 99/11/26

1399/12/03
انتشار یک فصل از کتاب پاتولوژی توسط پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان

انتشار یک فصل از کتاب پاتولوژی توسط پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی گیلان

1399/11/19
آرشیو
آرشیو
آرشیو