اهداف مرکز

1-تحقیق در زمینه های مختلف سلولی - مولکولی

2-پرورش نیروی انسانی محقق در حیطه های پژوهشی و آموزشی 

3-ارتقاء سطح دانش و توان اعضاء هیأت علمی ـ محققین ـ دانشجویان در زمینه علوم پایه

4-ارتقاء کمی و کیفی پژوهشهای مربوط به علوم پایه پزشکی و هدایت آن به سمت چالشهای درمانی 

5-ایجاد ارتباط موثر با مراکز علمی ـ پژوهشی کشور و تبادل اطلاعات و نتایج پژوهشهای انجام شده

6-کمک به گروههای علمی فاقد مراکز تحقیقاتی

7-کمک به ارائه تشخیص ها در سطح مولکولی (پاتولوژی مولکولی) و متعاقب آن درمان مناسب بیماریها

8-کوشش در جلب توجه و همکاری مراکز تحقیقاتی و اجرایی مربوطه در داخل کشور

9- گسترش تحقیقات بنیادی و کاربردی در حوزه زمینه های مختلف سلولی- مولکولی با توجه به نیازهای جامعه

10-توسعه همکاریهای بین  بخشی درزمینه پزشکی مولکولی

11-تلاش در جهت استقلال ردیف بودجه ای

چشم انداز:

مرکز تحقیقات سلولی- مولکولی بر آن است تا از طریق بسط و گسترش تحقیقات ، تولید دانش و رفع نیازهای جامعه  تا سال1402به یکی از قطب های تحقیقاتی کشور تبدیل شود.

 

رسالت یا ماموریت:

رسالت مرکز تحقیقات ارایه مطلوبترین خدمات پژوهشی و آموزشی به ذینفعان در حیطه ی تحقیقاتی علوم سلولی و مولکولی با هدف مشارکت و ارتقاء در بهبود سلامت جامعه و بالابردن موقعیت علمی دانشگاه است.


 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400