آدرس :

رشت،کیلومتر 6 جاده تهران،مجتمع دانشگاهی دانشگاه گیلان،دانشکده پزشکی،مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی. 

کد پستی: 13769-41996

تلفن : 01333690036-01333690921

دورنما : 01333690007  

آدرس پورتال مرکز : http://cmrc.gums.ac.ir

پست الکترونیک :   cmrc@gums.ac.ir

آخرین بروز رسانی : 08 شهریور 1400