1- مطالعه اثر عصاره هیدروالکلی دانه لیپیدیوم ساتیوم بر پارامترهای اسپرم در رت های نر دیابتی و نرمال

2- بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ بید (Salix) بر تشنج القا شده با پنتیلن تترازول (PTZ) در موش سوری نر

3-بررسی رابطه عفونت فعال شده هرپس ویروس انسانی تیپ 6  (HHV-6) و تشدید بیماری مولتیپل اسکلروز (MS) با مقایسه فراوانی موارد وجود ژنوم ویروس در سرم به روش  Nested-PCR در بیماران زیر نظر انجمن MSگیلان

4-ارزیابی قابلیت بقا اسپرم انسان بدنبال فریز- ذوب متوالی با استفاده از کرایو ویال و نی فرانسوی

5-مقایسه میزان سروپوزیتویته آنتی بادی های اختصاصی ویروس اپشتین بار در بیماران بزرگسال مبتلا به مولتیپل اسکلروز زیر نظر انجمن MS گیلان با گروه کنترل

6-بررسی تأثیر مصرف همزمان سروتونین و تاموکسیفن بر مورفولوژی فولیکولهای تخمدان و سلولهای پوششی رحم موش های سوری

7-بررسی اثر شنا در آب سرد، گرم و ولرم بر روند فولیکوژنز، آپوپتوز و تکثیر سلولی بافت تخمدان در موش سوری بالغ

8-بررسی اثر عصاره هیدروالکلی برگ چوچاق بر تشنج القا شده با پنتیلن تترازول (PTZ) در موش سوری نر

9-بررسی توزیع فراوانی نسبی ژنوتایپ iceA در هلیکوباکتر پیلوری های جدا شده از بیوپسی معده بیماران مبتلا به مشکلات گوارشی فوقانی

 10-  عنوان تاثیر مهارکنندهII  5a Resoctase  بر روی L-carnitine و دی هیدروتستوسترون بر روی موش های صحرایی نر بالغ

11- بررسی شیوع تیپ های سرطان زای ویروس پاپیلومای انسانی (Oncogenic types of HPV)در زنان با سلول های غیر طبیعی در آزمایش پاپ اسمیر در شهرستان رشت در یک دوره یکساله

12-پیوستگی ژنتیکی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی ژن TCF7L2 با بروز دیابت تیپ 2 در ایرانی ها

13- مطالعه اثر نیکوتین بر بروز آپوپتوز سلول های زایای بیضه موش بالغ

14- بررسی اثر شنا در آب سرد، گرم و ولرم بر روند آپوپتوز و تکثیر سلولی بافت رحم،واژن و لوله فالوپ در موش سوری بالغ

15- مطالعه پیوستگی پلی مورفیسم E23k Kir6.2 در ژن KCNJ11 با دیابت تیپ 2 در استان گیلان- رشت

16- پیوستگی ژنتیکی پلی مورفیسم های تک نوکلئوتیدی ژن TCF712 با بروز دیابت تیپ 2 در ایرانیها

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400