1- مروری بر نقش میکرو RNAها به عنوان نشانگرهای زیستی در بیماران آلزایمر، کومش- جلد 24 ، شماره 1 (پیاپی 87 )، بهمن و اسفند 1400. عادله جعفری، بهروز خاکپور طالقانی، پروانه کشاورز، محمد آخوندیان، لیلا علیدوست.

2- بررسی تغییرات هیستوپاتولوژی بافت ریه،کبد و قلب بیماران مبتلا به covid-19 مراجعه کننده به بیمارستان رازی رشت.مجله دانش و تندرستی در علوم پایه پزشکی، دوره16، شماره3، پاییز1400، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود. معصومه فغانی، عرفان ناصری، فهیمه محمد قاسمی، پریدخت کریمیان.Pdf

3-بررسی تأثیر میدان مغناطیسی با فرکانس پایین بر میزان بتا آمیلوئید و تعداد سلو لهای میکروگلی در مو شهای صحرایی مدل آلزایمری .مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان. پاییز1400- دوره30- شماره3. علی رضا کمکی  ، ایرج صالحی  ، آرمان کی مرادزاده  ، معصومه طاهری، زلیخا گلی پور چوشلی .Pdf

Pdf .آتنا رحیمی پور، محمد رستم پور..مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان،تابستان 1400،دوره 30،شماره 2 اثر عصاره هیدروالکلی برگ ریحان سبز بر تشنجات القاشده با پنتیلن تترازول در موش سوری نر-4

5- نقش فلاونوئیدها در درمان آلزایمر: مقاله مروری. مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، فروردین 1400 ، دوره 79 ، شماره 1. 1 تا 9 ،  دکترعادله جعفری ، دکتربهروز خاکپورطالقانی.Pdf

6-بررسی وجود آکانتامبا در شناگا ههای دریای خزر در سواحل استان گیلان.مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان،زمستان 1399،دوره 29،شماره 4. محمدرضا محمودی، یاسمن واحدی، کیهان اشرفی . Pdf

7- شناسایی آمیب های آزادزی بالقوه بیماری زا در نمونه های گرد و غباربیمارستان های شهر رشت. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره 29 شماره 2(پی در پی 114)تیر1399.دکتر محمدرضا محمودی، دکتر نسترن حسین شیرودی، دکتر فرشید سعادت. Pdf

8- بررسی گونه های باکتریایی و تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در بیماران مبتلا به رینوسینوزیت مزمن بعد از عمل جراحی سینوس های پارانازال مراجعه کننده به بیمارستان امیرالمؤمنین (ع) شهرستان رشت در سال 1397. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان. دوره بیست و پنجم. خرداد و تیر 1399. شادمان نعمتی ، علی مجتهدی ، سهیل سلطانی پور ، معصومه شریفی گرماوری ، سمانه روحی.pdf 

9-تاثیر 14 هفته تمرین استقامتی با دو شدت مختلف بر سطح آیریزین سرم، بیان ژن PGC1-a  و FNDC5 عضله ی اسکلتی وUCP1 چربی زیر پوستی موش های چاق . مجلة پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز دوره 41 شماره 1 فروردین و اردیبهشت 1398. مهبانو قادری ، حمید محبی ، بهرام سلطانی تهرانی.pdf     

10-تاثیر گرلین بر روی بقای رشد و آپوپتوز سلول های گرانولوزای انسانی در محیط کشت . مجله دانشگاه علوم پزشکی قم/ دوره سیزدهم، شماره دوم، اردیبهشت 1398. فائزه آستینه گورابی،فرزانه نظری سرنجه ، محمدهادی بهادری.pdf 

11-مقایسه روشهایMTT ، تریپانبلو و سنجش کلونوژنیک در تعیین بقای رده سلولی سرطان تیرویید آناپلاستیک انسانی .مجله دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، فروردین 1398 ، دوره 77 ، شماره 1، صفحه های 26 تا32. مرجان قربانی انارکولی، سارا دبیریان، حسن مولادوست، ادیب زنده دل، محمد هادی بهادری.pdf

12-پیوستگی پلی مورفیسم miR-423با بروز سرطان پستان در زنان شمال ایران.مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،دوره بیست و شش،زمستان 1396.شماره 104،صفحات :21-14.سهیل مشایخی،دکتر حمید سعیدی ساعدی،دکتر زیورصالحی،دکترسهیل سلطانی پور،دکترابراهیم میرزاجانی.pdf

13-اثر فلاونوئید خالص برگ ازگیل بر یادگیری و حافظه اجتنابی غیر فعال در موش های صحرایی اوراکتومی شده آلزایمری-مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره بیست و شش ، شماره 104 ، زمستان 1396. سمیه کوهستانی ، دکتر صمد زارع ، دکتر پروین بابایی.pdf

14-تغییر بیان ژن mexB در جدایه های سودوموناس آئروژینوزای مقاوم به سیپروفلوکساسین تحت تیمار با سیلیبینین انکپسوله در نانو ذرات.مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل ، دوره نوزدهم ، شماره 11 ، آبان 1396 ، صفحه 49-42 . زهرا احمدی رودبارکی ، نجمه رنجی ، بهرام سلطانی تهرانی . pdf 

15-ارتباط بین پلی مورفیسم 141T>G- ژن ApE1 و ناباروری ایوپاتیک مردان .مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی تبریز ،دوره 39 شماره 1 فروردین 1396. مصطفی یوسفی، فرهاد مشایخی،زیور صالحی،محمدهادی بهادری ، مصطفی پورنورعلی .pdf

16-بررسی اثر سمیت ترکیب جدیدی از کرومن بر روی رده سلولی سرطان تیروئید آناپلاستیک (ATC) . مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی ، دوره هفتم ، شماره بیست و ششم – بهار 1396 . سحر نوشاد دل ، محسن محمدی ،محمد هادی بهادری ،pdf

17-جداسازی و تعیین خصوصیات مورفولوژیکی و دامنه میزبانی باکتریوفاژهای ایرانی علیه جدایه های کلکسیون رفرانس سالمونلا.مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان/دوره بیست و دوم/ خرداد و تیر 96.پگاه پناهی،علی مجتهدی، محمد علی خان میرزایی ، محمدشناگری ، زهرا عطر کار روشن.pdf

18-جداسازی باکتریوفاژ لایتیک موثر بر سویه های بیماریزای اشریشیاکلی جدا شده از عفونت زخم بیماران دیابتی . مجله میکروب شناسی پزشکی ایران . سال 11 شماره 2.خرداد و تیر 139.لیلا زارع ، محمد شناگری ،محمد خان میرزایی، علی مجتهدی.pdf

19-بررسی پلیمورفیسم Arg 194 ژنxrcc1 و خطر ابتلا به ناباروری ایدیوپاتیک مردان . دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی بوشهر.سال نوزدهم شماره 2،خردادوتیر 95.سمیرا مرزبند،فرهادمشایخی،زیور صالحی،محمدهادی بهادری.pdf

20-بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های اشریشیاکلی از بیماران دچار عفونت ادراری در شهرستان رشت .مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان .دوره بیست وچهارم.شماره96.دی1394.کلثوم اسدپوررحیم آبادی.دکتر غلامرضا هاشمی تبار.دکتر علی مجتهدی.pdf

21-ارتباط  ژنهای qnr در القای مقاومت به سیپروفلوکساسین در اشریشیا کلای. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی کردستان / دوره بیستم / آذر و دی 1394. ستاره یوسفی ، علی مجتهدی ، محمد شناگری ، زهرا عطرکار روشن.pdf

22-بررسی اثر  kiss peptin 13 بر حافظه فضایی در موش های صحرایی دچار آلزایمر ناشی از استرپتوزوسین(STZ). مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان . فروردین 94. هاجر یزدانی، بهرام سلطانی و پروین بابایی.pdf

23-تأثیر عصاره هیدروالکلی گیاه بابونه بر تشنج ناشی از پنتیلن تترازول(PTZ) در موش سوری نر. مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان.فروردین 93. محمد رستم پور. ایرج آقایی. بهرام سلطانی. بهروز خاکپور.pdf

24-اثر تمرین هوازی بر شاخص‌های خطر متابولیک سندرم، عامل رشد عصبی مشتق شده از مغز و عملکرد حافظه‌ی مردان میانسال  .مجله غدد درون ریز و متابولیسم ایران. تیر 1392.پروین بابایی . ارسلان دمیرچی. کریم آزالی علمداری.   pdf

25-اثرفعالیت هوازی بر شاخص های خطر متابولیک و BDNF در مردان میانسال .ورزش و علوم زیست حرکتی . پاییزو زمستان91. ارسلان دمیرچی،پروین بابایی، کریم آزالی علمداری.pdf

26-فراوانی لژیونلا پنوموفیلا در شیر آب سرد و گرم و مخزن آب انکوباتورهای بخش نوزادان بیمارستانهای گیلان مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران(312-321) دوره بیست و دوم شماره 98 اسفند سال 1391.معصومه احمدی جلالی مقدم ،حمید رضا هنرمند،سجاد اسفرم مشگین شهر، بهرام سلطانی تهرانی و مجید نوجوان .pdf

27-بررسی پلی مورفیسم کدون 72 ژن   P53 در نمونه های آدنوکارسینومای کولورکتال در استان گیلان.گوارش دوره 17، شماره 1، بهار 1391ص 25-32.معصومه فغانی و صبا فخریه اصل. pdf

28-مطالعه اثر محافظتی عصاره لیپیدیوم ساتیوم بر اسپرماتوژنز در بیضه رت دیابتی شده با استرپتوزوتوسین. معصومه فغانی، فهیمه محمدقاسمی، گیتی گیاهی .مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، اسفند 91 دوره پانزدهم شماره 2 ، ص 44-38 . pdf

29-میزان بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک ژرمینال وزیکول همراه یا بدون سلول کومولوس پس از انجماد شیشه ای در موش نژاد .BDF1 فرزاد رجایی ، ابراهیم نصیری، امرا... روزبهی، حمدا... دلاویز، حسن عبیدی، رویا آریان پور، رضا محمودی.مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، بهار 91 دوره 21، شماره 81 ص 11-1 . pdf

30-غلظت فرم محلول گیرنده فاکتور رشد هپاتوسیت در مایع مغزی- نخاعی و سرم بیماران مبتلا به مننژیت باکتریایی و ویروسی. نیلوفر خوشدل راد، فرهاد مشایخی، ابراهیم میرزاجانی. مجله علوم آزمایشگاهی ، بهار و تابستان 91. دوره ششم شماره 1 . pdf

31-پیوستگی واریانت E23K ژن KCNJ11 با گسترش دیابت نوع 2 در افراد چاق شمال ایران.مجله غدد درون ریزو متابولیسم ایران. دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی شهید بهشتی – دوره سیزدهم ، ضمیمه شماره 6 ص680-673(اسفند90).ملکه قاسمی ، راضیه حبیبی پور، دکتر پروانه کشاورز کیاسرایی. pdf

32-اثرمحافظتی ملاتونین بر کیفیت اسپرماتوژنز و پارامترهای اسپرم در موش تحت درمان با استیل سلیسیلیک اسید. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان دوره هجدهم ، شماره 4 ، زمستان 1390. دکتر فهیمه محمدقاسمی ، سینا خواجه جهرمی، نیلوفر هدایتی امامی. pdf

33-مقایسه اثر فاکتورهای رشد بر تکوین جنین های پیش از لانه گزینی موش حاصل از انجماد شیشه ا ی. فاطمه قاسمیان، مهناز آذرنیا، معصومه فغانی لنگرودی، محمد هادی بهادری. مجله علوم تشریح ایران پاییز 90 سال نهم ، شماره 36 ،ص260-251.   pdf

34-اثرات وابسته به دوز ملاتونین بر ظرفیت بلوغ آزمایشگاهی تخمک، لقاح آزمایشگاهی و تکوین بلاستوسیست در موش. محمد هادی بهادری، مینا رمضانی، زکیه عسگری نوحدانی.مجله پزشکی کوثر ، تابستان1390دوره 16، شماره 2،ص71-67. pdf

35-بررسی فعالیت تکثیری سلولهای زایای موش نر بالغ تحت تیمار با دوز های مختلف نیکوتین.مجله علوم تشریح ایران، سال نهم، شماره 36 ، پاییز 90 ، صفحات 229-240.سینا خواجه جهرمی ، فهیمه محمد قاسمی , هادی حاجی زاده فلاح. pdf

36-تداخل گیرنده های آلفا- 1- آدرنرژیک هیپوکامپ پشتی با اثراتWIN55,212-2بر روی خاطر آوری حافظه اجتنابی مهاری .علوم دارویی 1389. اعظم مشفق ، پروین بابایی ، مرتضی پیری، شهربانو عریان ، بهرام سلطانی ، محمدرضا زرین دست. pdf

37-اثر محافظتی ملاتونین بر پارامترهای اسپرم، ریخت شناسی اپیدیدیم و کیسه منی در موش بالغ تحت درمان با بوسولفان. فهیمه محمد قاسمی، معصومه فغانی و مرتضی فلاح کرکان. مجله علوم تشریح ایران، بهار 89سال هشتم ، شماره 30، ص25 الی 36. pdf

38-رابطه شیوع سرمی مثبت سیتومگالو ویروس و سکته حاد قلبی. حمیدرضا هنرمند، حبیب ذره دار، مرتضی رهبر طارمسری و فردین میربلوک.مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی ، تابستان 89 سال دوازدهم . pdf

39-اثر محافظتی ملاتونین بر تغییرات هیستولوژیک بیضه موش بالغ تحت درمان با بوسولفان. فهیمه محمد قاسمی، معصومه فغانی و سینا خواجه جهرمی.فصلنامه باروروی و ناباروری دوره 11، شماره 2، تابستان 1389، ص 67-76.   pdf

40-اثر فاکتور رشد هپاتوسیت بر بلوغ آزمایشگاهی تخمک موش، لقاح و تکوین جنین های حاصل از آن. محمد هادی بهادری، مهناز آذرنیا، فاطمه قاسمیان .مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، خرداد 89 دوره 13، شماره2. pdf

41-تاثیر فاکتور رشد فیبروبلاستی بر از سر گیری میوز بلوغ آزمایشگاهی و تکوین جنین های حاصل از تخمک های نابالغ موش. مهناز آذرنیا، فاطمه قاسمیان، محمدهادی بهادری، فهیمه محمد قاسمی، معصومه احمدی جلالی مقدم . مجله علوم تشریح ایران، تابستان 88 سال هفتم شماره 27، ص 1 الی 10 . pdf

42-بررسی میکروبیولوژیک و حساسیت ضد میکروبی در موارد کشت مثبت بیماران مبتلا به تب مالت با سرولوژی مثبت. احمد علیخانی، حمیدرضا هنرمند، نرگس دهگانی ، آبتین حیدرزاده. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران ، بهمن و اسفند 87 دوره هیجدهم شماره 67ص 78-74. pdf

43-بررسی شیوع سرمی مثبت کلامیدیا پنومونیه در بیماران با سکته حاد قلبی. حمیدرضا هنرمند، مهدی حاجیان ، مرتضی رهبر طارمسری ، ابراهیم میرزاجانی .مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی سمنان، تابستان 88 جلد 10، شماره 4. pdf

44-ارزیابی واکنش زنجیره ای پلیمراز  (PCR) سرم بیماران در تشخیص سریع لپتوسپیروز. حمیدرضا هنرمند، محمدرضا خرمی زاده ، سعید اشراقی .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل ، زمستان 88 دوره نهم ، شماره چهارم. pdf

45-شیوع سرمی آنتی بادی  IgG اختصاصی مایکوپلاسما پنومونیه در جمعیت بزرگسالان شهر رشت. حمیدرضا هنرمند، سمیه تقی زاده، مرتضی رهبر طارمسری و ابراهیم میرزاجانی.مجله علمی و پژوهشی دانشکده پرستاری و مامایی،. زمستان 88. pdf

46-نقش پروتئین S100B آستروسیتی بر تقویت حافظه احترازی غیرفعال موش­ صحرایی. پروین بابایی ، لیلا جمالزاده و کیوان کرامتی.مجله فیزیولوژی فارماکولوژی ، زمستان 88 جلد 3 شماره 4 ،ص 378-371. pdf

47-تعیین حساسیت و ویژگی آزمون لاتکس آگلوتیناسیون تجربی در تشخیص لپتوسپیروز با استفاده از سویه های بومی . حمیدرضا هنرمند ، مطهره نظافت ، ابراهیم میرزاجانی ، بهرام سلطانی.مجله دانشکده علوم پزشکی مازندران، مرداد و شهریور88 ص32-27. pdf

48-نقش سن و جنسیت بر پردردی ناشی از فشار روانی گروهی در موش صحرایی. بهرام سلطانی، پروین بابایی . مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان ، پاییز 1388 دوره 18 ،شماره 71 . pdf

49-اثر مهاری بوسرلین بر آپوپتوز سلولهای زایای نر القا شده با بوسولفان در بیضه موش . فهیمه محمدقاسمی، محمدهادی بهادری، معصومه فغانی، ابراهیم نصیری، جعفر سلیمانی راد. مجله علوم تشریح ایران، تابستان88 سال هفتم. شماره27.ص 54-45.   pdf

50-تعیین حساسیت و ویژگی روشهای الیزای خانگی در تشخیص لپتوسپیروز در سرم. حمیدرضا هنرمند ، مطهره نظافت ، آبتین حیدرزاده ، بهرام سلطانی ، ابراهیم میرزاجانی و مهدی آسمار. مجله دانشگاه علوم پزشکی سمنان ، تابستان 1387 جلد9، شماره 4.   pdf

51-تأثیر یک و دو جلسه تمرین ترکیبی استقامتی – مقاومتی بر توزیع مجدد زیرگروههای لکوسیتی خون مردان ورزشکار. حمید اراضی ، ارسلان دمیرچی، پروین بابایی . تابستان 87 حرکت شماره 36 . pdf

52-ارزیابی دو روش الیزای نیمه کمی خانگی و کیفی تجاری در تشخیص لپتوسپیروز. حمیدرضا هنرمند، سعید اشراقی،محمدرضا خرمی زاده و فریبرز منصور قناعی .مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیلان، پاییز 85 سال پانزدهم شماره59 ص31-26. pdf

53-تشنج ناشی از پنتیلن تترازول موجب بیان تظاهر  C-FOS در مغز موش صحرایی می گردد. پروین بابایی ، بهرام سلطانی .مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان ،زمستان 83 سال سیزدهم، شماره 52. pdf

فایل ها

آخرین بروز رسانی : 10 آبان 1400