رئیس مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی :


دکتر بهرام سلطانی تهرانی (رزومه) (لینک به علم سنجی)

پست الکترونیک:    soltani@gums.ac.ir 

رشت -کیلومتر 6 جاده تهران –مجتمع دانشگاهی دانشگاه گیلان -دانشکده پزشکی –مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی. 

کد پستی: 13769-41996

تلفن : 01333690921
          01333690036  

دورنما : 01333690007

 

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400