1- استخراج و جداسازی، کشت و تکثیر سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان انسان بالغ و بررسی اثربخشی آنها بر حافظه تخریب شده ناشی از کولشیسین در موش صحرایی

2- بررسی شیوع سرمی بالا علیه هلیکوباکتر پیلوری در بیماران با سکته قلبی

3- تعیین حساسیت و ویژگی روشهای الیزا و لاتکس آگلوتیناسیون خانگی در تشخیص لپتوسپیروز حاد انسانی از سرم با استفاده از آنتی ژنهای استخراج شده از سویه بومی

4-  ارتباط میان پلی مورفیسم ( Glu298Asp)ژن نیتریک اکساید سنتاز اندوتلیالی با دیابت نوع 2 در بیماران مراجعه کننده به واحد دیابت بیمارستان رازی رشت

5- مطالعه اثر تستوسترون بر پرولیفراسیون و آپوپتوز سلولهای زایا در رتهای نر بالغ تحت درمان با بوسولفان

6- بررسی پلی مورفیسم کدون 72 ژن P53 در نمونه های سرطانی کولورکتال در استان گیلان

7- مطالعه پیوستگی واریانت E23k در ژن KCNJ11 در بروز دیابت تیپ 2 در جمعیت ایران – استان گیلان

8- بررسی  اثر ملاتونین بر تغییرات هیستولوژیک بیضه موش بالغ تحت درمان با بوسولفان

9-بررسی مقایسه ای اثر ملاتونین بر مرگ سلولی ، تکثیر سلولی و رسپتورهای استروژنیک بافت تخمدان موش بالغ تحت درمان با نیکوتین

 10-تأثیر رتینوئیک اسید ( آل – ترانس و 13 – سیس ) بر روی بلوغ و لقاح آزمایشگاهی تخمک های نابالغ موش سوری

11-مطالعه اثر تستوسترون بر پرولیفراسیون و آپوپتوز سلولهای زایا در رتهای نر بالغ تحت درمان با بوسولفان

12-مقایسه اثربخشی پیوند سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان با سلولهای کبدی تمایز یافته از همین سلولها در بهبود فیبروز کبدی ناشی از تتراکلرید کربن در موش صحرایی

13-تعیین حساسیت و ویژگی روشهای الیزا و لاتکس آگلوتیناسیون خانگی در تشخیص لپتوسپیروز حاد انسانی از سرم با استفاده از آنتی ژنهای استخراج شده از سویه بومی

 

آخرین بروز رسانی : 16 مرداد 1400